Dojo

Dojo to z japońskiego miejsce ćwiczeń. Dojo to nie tylko budynek, lecz przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą. Każdy instruktor, który odpowiedzialny za Dojo tworzy jego szczególną atmosferę, która w szkole Shisei Ryu sprzyja rozwojowi trzech wartości: Tradycji – Rodzinie i Rozwoju. Każdy Instruktor nadaje swojemu miejscu szczególne dla niego samego nazwę, z którą utożsamiają się wszyscy ćwiczący. Nazwa Dojo nadaje odpowiedni klimat, która determinuje postawę wszystkich jego studentów.

Prawdziwą wizytówką szkoły są ludzie, którzy ją tworzą. Kim byłby sensei bez uczniów? A kim byli by uczniowie bez dobrych sensei? Te dwa pytania sprawiają że zachodząca między nimi wzajemna relacja przyczynia się do budowania coraz to nowej i lepszej atmosfery. To dzięki czynnikowi jakim jest dobra atmosfera ludzie decydują o zastaniu czy odejściu ze szkoły. W Shisei Ryu każdy student jest ważny, bez względu czy wielki lub mały, chudy czy gruby – każdy bez wyjątku. Szkoła dzięki shibucho jej oficjalnych przedstawicieli daje możliwość ćwiczenia oraz dąży do tego aby każdy, który będzie zainteresowany wartościami i ideami szkoły mógł się przyłączyć i ubogacić w ten sposób szkołę Shisei Ryu, która poprzez rozwój jej członków nieustannie się zmienia.

Leave a Reply: