Menkyo Kaiden

To tradycyjny system nauczania w którym czas nie odgrywa roli. Najważniejsze staje się pełne zrozumienie przedmiotu studiów, aniżeli pobieżne przekazanie wiedzy. System menkyo kaiden to system licencji. Z chwilą gdy uczeń opanuje dany materiał otrzymuje pozwolenie na nauczanie technik w zakresie objętym licencją. Dopiero wtedy następuje pełne zrozumienie technik.

Z chwilą nauczania każdy budoka staje do konfrontacji swojej wiedzy i umiejętności z wnikliwością i otwartością do zadawania pytań przez swoich studentów. O ile poziomy takie jak: shoden, chuden i okuden konfrontowane są w gronie studentów Shisei Ryu, poziomy: menkyo i menkyo kaiden odbywają się z udziałem przedstawiecieli różnych szkół i środowisk.

Doświadczenie rozwoju fizycznego oraz wewnętrznego wyróżnia system menkyo kaiden na tle powszechnego systemu stopni (dan) gdzie w głównej mierze bierze się pod uwagę rozwój walorów technicznych. Dopiero od wysokich stopni dan dochodzi do oceny również postawa moralna. W systemie menkyo kaiden Shisei Ryu każdy student musi stać się nauczycielem, a każdy nauczyciel studentem. Oznacza to w praktyce, że na każdym etapie zobligowani jesteśmy do nieustannego rozwoju przechodząc przez wszystkie etapy systemu menkyo kaiden.

Opisując system Menkyo nie można zapomnieć o indywidualnym podejściu do każdego z adeptów kroczących tym systemem. Ważną rolę również odgrywa w tradycji przekazu takie pojęcie jak uchi deshi (uczeń domu). Mimo innych reali życia codziennego dalece odbiegających od dawnej Japonii, gdzie uczeń mieszkal ze swoim mistrzem, aby dokładnie zgłębić tajniki Szkoły. Dzisiaj ważne jest, żeby zachować tą postawę jaką posiadał uczeń, w celu pełnego zrozumienia oraz przekazu jaki niesie Szkoła. Tyko takie nastawienie oraz postawa prowadzi do pełnego Menkyo Kaiden – końca przekazu.

Na poziomie shoden student otrzymuje podstawowe informacje odnośnie szkoły oraz zachęcany jest do otwarcia własnego dojo.

Na poziomie chuden student głębiej wchodzi w technikę przechodząc przez proces dojrzewania jako nauczyciel dla swoich studentów stając się bardziej odpowiedzialny za ich rozwój. Okres ten jest bardzo burzliwy dla studenta gdyż na zdobyte umiejętności musi spojrzeć z innej strony oczyszczając w ten sposób technikę z błędów.

Na poziomie okuden student-nauczyciel staje się w pełni wyszkolonym budoka posiadającym znajomość wszystkich technik i potrafiącym ułożyć własne kata zgodnie ze strategią Shisei Ryu.

Poziom menkyo otrzymuje student-nauczyciel, który rozumie idee szkoły i z nimi się utożsamia, staje się jej godnym reprezentantem. Na tym etapie student-nauczyciel nie jest już tylko przywiązany do swojego dojo lecz również bieże odpowiedzialność za wszystkich ćwiczących Shisei Ryu.

Wreszczie poziom menkyo kaiden to student-nauczyciel gotowy nieść dalej poprzez swoje życie idee szkoły. Jego życie to „służenie” innym, dawanie siebie innym to bycie gotowym nauczać każdego bez wyjątku.

Leave a Reply: