Shisei Ryu

Charakter Szkoły Shisei Ryu wynika bezpośrdenio z jej nazwy, która zapisana jest znakami kanji:

至 SHI – 誠SEI – 流 RYU

Samo słowo誠SEI oznacza: szczery, szczera. W połączeniu ze znakiem至 SHI oznacza szczerze oddany lub po prostu szczerość. Szczerość w naszym rozumieniu to otwartość na wyrażenie  własnych myśli, odczuć, spostrzeżeń zgodnie z pojęciem własnej rzeczywistości. Jest to również otwartość na nową wiedzę, czy doświadczenie, co stanowi dla nas bardzo ważną wartość, o którą powinniśmy zabiegać z całego serca.  Nierzadko szczerość, to również umiejętność przyjęcia konstruktywnej krytyki i świadome jej analizowanie w celu ciągłego rozwoju. Tylko to, co otwarte  i szczere prowadzi do rozwoju, wzrostu i daje wymierne korzyści, które nieraz przekładają się na całe nasze życie. Powyższe dwa znaki zapisane są z trzecim流 RYU, który oznacza szkołę, styl. Najprościej można powiedzieć, że Shisei Ryu to Szkoła w której uczymy się Sztuki japońskiej szermierki bazując na fundamencie wartości jaką jest szczerość.

Szkoła Shisei Ryu z formalnego punktu widzenia posiada swoją strukturę, własne logo i system nauczania. Zkolei z technicznego punktu widzenia opiera się na kunszcie miecza japońskiego. W naszej Szkole uczymy się zarówno  szermierki mieczem, jak również technik z zakresu: aiki jitsu, jo jitsu oraz kobu jitsu. W ten sposób uzyskujemy pełny przekaz jaki niesie ze sobą sztuka wojenna (hyo ho) opierająca się na strategii walki.

Całość Shisei Ryu to także filozoficzny aspekt w kontekście podejścia do Budojako drogi indywidualnego rozwoju –  menkyo kaiden.

 Dlatego kładziemy silny nacisk na zrozumienietechniki oraz poznanie zasad jakie nią rządzą. Niezbędną rzeczą w całym procesie nauki w Szkole Shisei Ryu jest wlaśnie szczere podejście do życia poprzez trening   w myśl tradycyjnego systemu Shu-Ha-Ri.

Leave a Reply: