Podział Technik

Szkoła Shisei Ryu swoim charakterem nawiązuje do tradycyjnego nauczania w szkołach Bu-jitsu. Mimo iż właśnie bu-jitsu w dużej mierze opiera się na wiedzy technicznej, to jednak nie skupia się tylko na jej zdobywaniu. W myśl znanej maksymy: „wiedzieć i działać, to jedno i to samo”, właśnie w takim procesie nauczania, gdzie nie ważne są słowa, a działanie najlepiej uwidacznia się bojowy duch techniczny Szkoły Shisei Ryu.
Z bardzo powierzchownego punktu widzenia można powiedzieć że w naszej Szkole możemy dokonać podziału na techniki: aiki – wykonywane ręcznie i buki – wykorzystujące broń do walki.

System menkyo kaiden w sposób jasny i przejrzysty klasyfikuje studenta do odpowiedniego poziomu. Każdy poziom zawiera odpowiednią dawkę materiału, który każdy student-budoka z obligowany jest do opanowania. Materiał podzielony jest na odpowiednie grupy zawierające poszczególne techniki adekwatne do danego poziomu. W taki sposób można powiedzieć że dokonał się podział technik na:

  • Hojo Undo 運動– to techniki podstawowe takie jak pozycje, uderzenia, bloki, kopnięcia, cięcia, rzuty itp.
  • Kata 型–to układy formalne odzwierciedlające strategię walki
  • Renzoku Bunkai 連続分解 – to analiza technik hojo undo oraz kata zastosowana w określonym porządku i ciągłym ruchu
  • Kaeshi Renzoku Bunkai返し技連続分解– to grupa technik w którym wykonujemy kontry znanych technik oraz kata
  • Jiyu kumi –te; -tachi – to zastosowanie technik w walce w odpowiednich ochraniaczach
  • Randori乱捕–wolna walka przy możliwości ataku z różnych stron oraz z udziałem wielu oponentów

 

Każdy poziom wyróżnia jeszcze sposób wykonywania, który wpisany jest w rozwój Shu-Ha-Ri. Wzrost umiejętności fizycznych musi iść w parze z rozwojem mentalnym, który można podzielić na:

  • Jitsu – (poziom SHU). Na tym poziomie ekspresja wykonywanych technik sprowadza się tylko i wyłącznie do mechanicznego opanowaniu technik z odpowiedniego poziomu technicznego.
  • Waza – (poziom HA). To poziom wyższy, bardziej podobny do umiejętności, które w sposób naturalny łączą się z mechaniczną stroną wykonywanych technik.
  • Ryaku – (poziom RI). Najwyższy poziom techniki. Tutaj udoskonalenie sprawności fizycznej i sprawności umysłowej przeplata się z osobowaścią mistrza. Każda technika wykonywana na tym poziomie podnoszona jest do rangi sztuki.

Leave a Reply: