SENSEI

CHUDEN LEVEL – 2 Dan Shisei Ryu

2 Dan Shisei Ryu

2 Dan Iai Jitsu

2 Dan Ken Jitsu